Fotod Memento 2001. a. väljaandest - 4.2. KÜÜDITATUTE SAATUSEDOKUMENTE KGB TOIMIKUTEST

Saada link Prindi PDF
Artikli sisukord
Fotod Memento 2001. a. väljaandest
2.2. ESIMENE ASUMISPERIOOD 1941–1948
2.3. TEINE ASUMISPERIOOD 1948–1958
2.4. TAGASI KODUMAAL
4. DOKUMENDID
4.2. KÜÜDITATUTE SAATUSEDOKUMENTE KGB TOIMIKUTEST
Kõik leheküljed

 

4.2. KÜÜDITATUTE SAATUSEDOKUMENTE KGB TOIMIKUTEST

Väike valik dokumente küüditatute toimikuist ei anna muidugi neist täielikku ettekujutust. Kuid nendegi väheste näidete varal saab selgeks tõsiasjade võltsimine ja varjamine.
Võltsimine algas juba toimiku kaanele märgitust: 14. juunil küüditatu ja vangistatu kohta alustati samal kuupäeval toimikut Sverdlovski oblastis! Sama mehe surmast teatavad dokumendid näitavad valeandmeid 48 aasta kestel.
Palju on vigaselt koostatud ka saatusliku sisuga dokumente – nii on surmaotsuse määramise otsuse väljavõttes elukoha Aaspere asemel kirjas “Aspire” vald.
Kõik repressiivpoliitikasse puutuv oli 1989. aastani rangelt salajane. Ja nii ongi peaaegu kõigi ametkirjade, teatiste ja määruste pealdises sõnad “täiesti salajane” või “salajane”.
Toimikuis on dokumente, mille avaldamisest nimekirjaraamatus on tulnud loobuda, sest nende kommentaarid nõuaksid tekstist endast rohkem ruumi – niivõrd palju on viitamisi aastate jooksul välja antud seadlustele ja instruktsioonidele, mille tekstid pealegi pole seni kättesaadavad.
Asumiselt vabastamise dokumendid näitavad selgelt, et on vale määratleda kommunistlikku repressiivpoliitikat kui midagi ainult “stalinismi” kuuluvat – 1941. aastal poliitilistel põhjustel represseerituid ahistati mitmeti veel 1950.-te aastate lõpul ja aastakümneid hiljemgi. Kahjuks ulatub võõrvõimu vägivalla järelmeid veel tänase Eesti ühiskondagi.
Kõik reprodutseeritud dokumendid, mille valdajat pole märgitud, pärinevad ERAFi SM ja RJK fondidest.
Dokumendid valinud ja kommenteerinud Ü. Ojatalu


14.06.41 küüditatud ja vangistatud Aleksander Kivisto Sverdlovski oblastis alustatud toimiku kaas.
F 130, s. 8300E.


Määrus, mille alusel 14.06.41 vangistati Kuressaare keskkooliõpetaja ja maaomanik Juhan Koppel.
F 130, s. 414E, l. 1.


Määrus, mille alusel küüditati Petserimaal Alfred Kõlli pere. Pereisa hukati Erinõupidamise otsuse alusel.
F 2M/O, s. 2010, Antonina Kõlli isikutoimik, l. 1

Väljavõte Erinõupidamise protokollist Aleksander Kivisto mahalaskmisotsusega. F 130, s. 8300E, l. 17.

Täiesti salajane teatis: kõrgeim karistusmäär Aleksander Kivisto kohta on täide viidud 1. aprillil 1942.

Märkus: akt on hoiul eriarhiivis köide 73 lk. 219.
F 130, s. 8300E, l. 18.

Võltsitud andmetega teatis Narva Perekonnaseisubüroole: A. J. Kivisto suri vangistuspaigas 2. juunil 1945 ajuverevarustuse ägeda puudulikkuse tõttu. Teatis anti 12.07.59.
F 130, s. 8300E, l. 21.

Narva Täitevkomitee Perekonnaseisuosakond teatab ENSV Riikliku Julgeoleku Komiteele, et vastavalt RJK teatisele 16.06.89 on Perekonnaseisuosakond teinud aktikandesse Aleksander Kivisto surma kohta parandused: surmakuupäev 01.04.41 ja surma põhjus – mahalaskmine, surma koht – Sverdlovski obl. Serovi raj. Sosva.
F. 130, s. 8300E, l. 33.

ENSV RJM 1. Eriosakond teatab Kirovi ametikaaslastele, et asumiselt põgenenud Leida Tarmula on Erinõupidamise otsusega mõistetud 3 aastaks vangistusse koos järgneva tagasisaatmisega asumisele.
F. 8, s. 12316, l. 12.

Juuniküüditatu Ida Pooli passi asendava tõendi esikülg, millel märgitud liikumisvabadus ainult Tomski obl. Tšainski raj. Griškino kn. Frantsevka asula piires. I. Pool on kohustatud ilmuma registreeruma iga kuu 20. päeval.
Originaal I. Pooli valduses

Passi asendava tõendi tagakülg igakuuse registreerumismärkustega.
Originaal I. Pooli valduses

Aprillist 1942 – märtsini 1943 tuli käia registreerumas 3 korda kuus.
Originaal I. Pooli valduses

Registreerumismärkused 3 korda kuus.
Originaal I. Pooli valduses

Kiire – vabastamine. Niisuguse pealdisega salajane dokument saadeti ENSV SM 1. Eriosakonnast 4. märtsil 1958 Kasahhi NSV-sse Alma-Atasse perekond Veske eriasumiselt vabastamise kohta. Kuid vabastatuile polnud lubatud elada paigas, kust nad küüditati, piiritsoonis ja Tallinnas.
F. 8, s. 12316, l. 93.

Vabastatud eriasuja pidi andma allkirja, et talle on teatatud: vabastamine ei too kaasa küüditamisel konfiskeeritud vara tagastamist ega anna õigust asuda elama põlisesse kodukohta ilma selle liiduvabariigi ministrite nõukogu loata, mille territooriumilt ta oli küüditatud.
F. 2M/O, s. 2010, isikutoimik, l. 15.

ENSV SM rehabiliteerimisteatis 1989. aastast.
Originaal E. Palmipuu valduses


Perekonnaseisuameti teatis vangistatu surma kohta 1992. aastast.
Originaal L. Õispuu valduses

ENSV SM rehabiliteerimisteatis 1989. aastast.
Originaal L. Õispuu valduses

ENSV Prokuratuuri rehabiliteerimistõend.
Originaal L. Õispuu valduses

Perekonnaseisuosakonna 1989. a. antud surmatunnistus Sverdlovski obl. Serovi raj. Sosvas vangilaagris surnud juuniküüditatu Magnus Õispuu kohta.
Originaal L. Õispuu valduses