Mäletamine ja mälestamine: kommunismi kuriteod


Muuseumitund toimub KGB vangikongides, Pagari tn 1!

Muuseumitund on sobilik põhikooli viimasele klassile ja gümnaasiumile.
Õpilaste arv: maksimaalselt 20.
Kestvus: 60 minutit.
Muuseumitunnis osalemine: 4 €/ õpilane.

Õpitulemused: Õpilane selgitab, mis arengusuunad ühiskonnas tegid võimalikuks inimsusevastaste kuritegude toimepaneku. Õpilane mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust.
Eelteadmised: õpilane on läbinud II maailmasõja teema.

Muuseumitund pakub võimalust külastada seni avalikkusele suletud kurikuulsaid vangikonge ning ühiselt mõtiskleda, miks on mäletamine ja mälestamine oluline. Arutleme kommunismi kuritegude üle, et jõuda järelduseni, mis paneb inimese tegema koostööd totalitaarse režiimiga ning hävitama kaaskodanikke. Väikestes rühmades uurime maja ja KGB ajalugu, poliitilise terrori tagamaid, vastupanu võimalusi ning tutvume inimeste mälestustega, kes on vangidena viibinud Pagari õuduste majas ning sealt eluga välja tulnud. Uurime inimeste tundeid, mõtteid ning arutleme, kuidas aitavad mälestused kaasa ajaloo uurimisele.


1. detsembrini on võimalik KGB vangikonge külastada paralleelselt Meremuuseumi püssirohuaidas (Uus 37) eksponeeritud näitusega “Kommunismi ajastu”.

 

Info ja broneerimine:
Aive Peil
Programmijuht
tel 666 0045
broneering(at)okupatsioon.ee

Kuidas toimib demokraatia?


Muuseumitund on sobilik põhikooli III astmele ja gümnaasiumile.
Kestvus: 90 minutit.
Muuseumitunnis osalemine: 4 €/ õpilane, väljaspool muuseumi kokkuleppel.
Õpitulemused: õpilane mõistab demokraatia erinevad vorme ja oskab neid nimetada ja eristada; tunneb demokraatia põhimõtteid ning vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia võimalusi (sh kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte; arendab analüüsioskust, õpib tegema järeldusi ja leidma seoseid.

Demokraatlikus riigis on võim rahval. Meil on vabadus ja võimalus teha otsuseid vastavalt oma südametunnistusele, eesmärkidele, tõekspidamistele jne. Palju me aga mõtleme, mis on meie otsuste tagajärjed või kui suur tähtsus võib olla ühel häälel? Tund kaardistab ja avab demokraatliku ühiskonnaga seotud mõisteid ning toimimismehhanisme, selle võimalusi ja ohtusid. Teoreetilised teadmised katsetatakse läbi praktiliste ülesannetega. Tund on rollimänguline, asetades õpilased aktiivse kodaniku rolli, kel tuleb teha ühiskonnas otsuseid. Selgub, kas ja kuidas need otsused ühiskonnas muutusi põhjustavad. Mängitakse läbi referendum ja parlamendi valimised.

 

Info ja broneerimine:
Aive Peil
Programmijuht
tel 666 0045
broneering(at)okupatsioon.ee

Meie ühine ajalugu Teisest maailmasõjast


Muuseumitund on sobilik põhikooli III astmele ja gümnaasiumile.
Kestvus: 90 minutit.
Muuseumitunnis osalemine: 4 €/ õpilane, väljaspool muuseumi kokkuleppel (tundi on võimalik Tallinna piires tellida ka kooli).
Eeltingimused: õpilased on läbinud II maailmasõja teema.
Õpitulemused: õpilane iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi, analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole.


Erinevad vaatenurgad ajaloo mõistmisel on olulised. Tunni sissejuhatuseks arutletakse ühiselt II maailmasõja põhjuste, tulemuste ja probleemide ning üldisemalt ajalookirjutuse üle. Seejärel vaadatakse II maailmasõjale läbi üksikisiku silmade. Mida arvab II maailmasõjast Punaarmee veteran? Mida põgenik? Mida küüditatu? Mida küüditaja? Mida ajaloolane? Mida lääne-eurooplane? Draamameetodit kasutades elavad õpilased sisse rollidesse, mis ei pruugi ühtida nende enda arusaamistega II maailmasõjast. Ühisel konverentsil püütakse leida lahendus, kuidas rääkida II maailmasõjast viisil, mis rahuldaks kõiki osapooli.

 

Info ja broneerimine:
Aive Peil
Programmijuht
tel 666 0045
broneering(at)okupatsioon.ee

Mänguasjad jutustavad

 

Muuseumitund on sobilik I ja II kooliastmele.
Kestvus: 60 minutit.
Muuseumitunnis osalemine: 4 €/ õpilane.
Õpitulemused: õpilane kasutab kontekstis mõisteid kirjalik allikas, esemeline allikas; töötab lihtsamate allikatega, kirjeldab mineviku eluolu.
 

Kas enne Angry Birds’i, tahvelarvuteid ja Monster-nukke oli ka mänge ja mänguasju? Levivad kuuldused, et olla olnud. Muuseumitunnis tutvume mänguasjade ja mängudega, mis on tuttavad meie vanavanematele, kes elasid Eesti NSV-s. Uurime mudelautosid, mis sõitsid mööda elutoa parketti ajal, kui biitlid tegid ilma peal suuri tegusid. Kuuleme lugusid mänguasjadest, mis pakkusid rõõmu Teise maailmasõja ajal Läände pagenud eesti poistele ja tüdrukutele ning Siberisse küüditatud perede lastele. Loovtegevuse kaudu saavad õpilastest väikesed ajaloolased, kes annavad ajaloolistele esemetele omapoolse tõlgenduse.

Muuseumitundi on võimalik kohandada teistele muuseumis olevatele ajaloolistele esemetele, nagu näiteks tehnika, fotod, tarbeesemed.

 

Info ja broneerimine:
Aive Peil
Programmijuht
tel 666 0045
broneering(at)okupatsioon.ee

 

Lehekülg 1 / 4

Free Joomla! template by L.THEME