Haridusprogramm koolis

Kuidas toimib demokraatia?


Muuseumitund on sobilik põhikooli III astmele ja gümnaasiumile.
Tundi on võimalik tellida kohandatult 1980ndate ja 1990ndate ajaloolistele sündmustele. 
Kestvus: 90 minutit.
Muuseumitunnis osalemine: võimalik läbi viia vaid koolides.
Õpitulemused: õpilane mõistab demokraatia erinevad vorme ja oskab neid nimetada ja eristada; tunneb demokraatia põhimõtteid ning vorme, analüüsib ja väärtustab demokraatia võimalusi (sh kodanikuaktiivsust) ning hindab ohte; arendab analüüsioskust, õpib tegema järeldusi ja leidma seoseid.
Hind: 4 €/õpilane.

Demokraatlikus riigis on võim rahval. Meil on vabadus ja võimalus teha otsuseid vastavalt oma südametunnistusele, eesmärkidele, tõekspidamistele jne. Palju me aga mõtleme, mis on meie otsuste tagajärjed või kui suur tähtsus võib olla ühel häälel? Tund kaardistab ja avab demokraatliku ühiskonnaga seotud mõisteid ning toimimismehhanisme, selle võimalusi ja ohtusid. Teoreetilised teadmised katsetatakse läbi praktiliste ülesannetega. Tund on rollimänguline, asetades õpilased aktiivse kodaniku rolli, kel tuleb teha ühiskonnas otsuseid. Selgub, kas ja kuidas need otsused ühiskonnas muutusi põhjustavad. Mängitakse läbi referendum ja parlamendi valimised.

 

Info ja broneerimine:
Aive Peil
Programmijuht
tel 666 0045
broneering(at)okupatsioon.ee

Haridusprogramm koolis

Meie ühine ajalugu Teisest maailmasõjast


Muuseumitund on sobilik põhikooli III astmele ja gümnaasiumile.
Kestvus: 90 minutit.
Muuseumitunnis osalemine: võimalik läbi viia vaid koolides.
Eeltingimused: õpilased on läbinud II maailmasõja teema.
Õpitulemused: õpilane iseloomustab Teise maailmasõja põhjusi ja tagajärgi, analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole.
Hind: 4 €/õpilane


Erinevad vaatenurgad ajaloo mõistmisel on olulised. Tunni sissejuhatuseks arutletakse ühiselt II maailmasõja põhjuste, tulemuste ja probleemide ning üldisemalt ajalookirjutuse üle. Seejärel vaadatakse II maailmasõjale läbi üksikisiku silmade. Mida arvab II maailmasõjast Punaarmee veteran? Mida põgenik? Mida küüditatu? Mida küüditaja? Mida ajaloolane? Mida lääne-eurooplane? Draamameetodit kasutades elavad õpilased sisse rollidesse, mis ei pruugi ühtida nende enda arusaamistega II maailmasõjast. Ühisel konverentsil püütakse leida lahendus, kuidas rääkida II maailmasõjast viisil, mis rahuldaks kõiki osapooli.

 

Info ja broneerimine:
Aive Peil
Programmijuht
tel 666 0045
broneering(at)okupatsioon.ee

Mänguasjad jutustavad

 

Muuseumitund on sobilik I ja II kooliastmele.
Kestvus: 60 minutit.
Muuseumitunnis osalemine: 4 €/ õpilane.
Õpitulemused: õpilane kasutab kontekstis mõisteid kirjalik allikas, esemeline allikas; töötab lihtsamate allikatega, kirjeldab mineviku eluolu.
 

Kas enne Angry Birds’i, tahvelarvuteid ja Monster-nukke oli ka mänge ja mänguasju? Levivad kuuldused, et olla olnud. Muuseumitunnis tutvume mänguasjade ja mängudega, mis on tuttavad meie vanavanematele, kes elasid Eesti NSV-s. Uurime mudelautosid, mis sõitsid mööda elutoa parketti ajal, kui biitlid tegid ilma peal suuri tegusid. Kuuleme lugusid mänguasjadest, mis pakkusid rõõmu Teise maailmasõja ajal Läände pagenud eesti poistele ja tüdrukutele ning Siberisse küüditatud perede lastele. Loovtegevuse kaudu saavad õpilastest väikesed ajaloolased, kes annavad ajaloolistele esemetele omapoolse tõlgenduse.

Muuseumitundi on võimalik kohandada teistele muuseumis olevatele ajaloolistele esemetele, nagu näiteks tehnika, fotod, tarbeesemed.

 

Info ja broneerimine:
Aive Peil
Programmijuht
tel 666 0045
broneering(at)okupatsioon.ee

 

Page 3 of 7

Free Joomla! template by L.THEME