Abiks kasutajale

Saada link Prindi PDF

Nimeregistris on isikud perekondade kaupa, perekonnapeade perekonnanimede tähestikulises järjestuses.

Perekonnas järgneb perekonnapeale tavaliselt abikaasa, siis lapsed, alates vanimast, sünniaastate järgi.

Lastele järgnevad teised pereliikmed, kes kannavad sama perekonnanime. Kui neist kellelgi on lapsi, siis on nad järjestatud samuti kui perekonnapea lapsed.

Viimastena on perekonnakirjes perekonnapeast erineva perekonnanimega liikmed, ka nemad tähestikulises järjestuses. Viited nendele leiduvad registris tähestikulises järjekorras. Viiteid ei ole perekonnanime variantide kohta.

Kui isiku dokumentides esineb nimi või mingid muud andmed mitmel kujul, siis sagedasemad neist on esitatud (näiteks ka Saalep; en. ka Ilme; sünd. ka 1919).

Andmeid perekonnapea kirjes, mis kõigil pereliikmeil ühised, teistes kirjetes täies ulatuses ei korrata. Elukohast on märgitud ainult mõnikord valla, küla või talu nimi, asumispaiga kohta üksnes rajooni nimi. Enamasti ei korrata ka küüditamisotsuse andmeid ega küüditamiskuupäeva, allikatähiseid.

Kui küüditamiskuupäeva pole märgitud, on selleks 25.03.49.

“Mitte küüditatud” tähendab ainult seda, et seda isikut 25.–29. märtsini ei küüditatud. Sageli nõuab ta tegelik saatus eriuurimist.

Asumiselt vabanemise kuupäev puudub enamikul lastest.

Nurksulgudes on antud allikaviited. Numbrile järgnev

täht K märgib toimikut fondist 4-K,

täht N toimikut fondist 3-N,

täht R toimikut fondist 6-R.

Tähis F8 märgib eriasuja isikutoimikut fondist 8. Väiketähtede tähendus on järgmine:

kl – küsitlusleht,

kv – kirjavahetus,

mk – vangistatud pereliikmete andmestik,

mr – "Memento" varasemail tegevusaastail kogutud andmestik.

Pikema selgituse andmete, nende allikate ja registrite kohta leiate raamatu sissejuhatavatest osadest.