Raamatust

Saada link Prindi PDF


Eesti Represseeritute Registri Büroo (ERRB)
Rahvusarhiiv (endine Eesti Riigiarhiiv)
AS Andmevara (endine Riigiarvutuskeskus)
Tallinna Tehnikaülikooli STI
Liit MEMENTO

Represseeritud isikute registrid (RIR)
RAAMAT 5

KÜÜDITAMINE EESTIST VENEMAALE

MäRTSIKüüDITAMINE 1949

2. OSA
Koostanud Leo Õispuu
Tallinn, 1999

Autorid, andmete kogujad ja töötlejad, neist 12 praegu ERRB töötajad:

Virve Holozsay
Heino Jagomägi
Udo Josia
Silvi Korp
Ain-Ivar Krupp
Vello Laos
Riina Leevald
Hedi Liit
August Meema
Tiia Nurmis
Ülo Ojatalu
Ilme Peda
Ants Ruusmann
Mare Saks
Gerda Talve
Leo Talve
Made Tikerpuu-Popova
Leo Õispuu (ERRB juhataja, Director of ERPRB)

Toimetanud
Ülo Ojatalu ja Arvi Prikk

Kujundus
Endel Palmiste

Andmebaasi arvutitöötlus
Taivo Harju ja Tarmo Lõo

Teksti ja fotode arvutitöötlus
Arvi Prikk

Inglise keelde tõlkinud
Eve Otsa

ISBN 9985–9096–4–X

© Eesti Represseeritute Registri Büroo, Leo Õispuu, 1999

Trükitud Tallinna Raamatutrükikojas