Fotod Memento kogudest

Saada link Prindi PDF

FOTODEST

Fotod pärinevad Memento raamatust "Poliitilised arreteerimised Eestis" köide 1&2

Selle alljärgneva lõigu väikeses fotovalikus on piirdutud üksnes vangi- ja laagrifotodega. Seega ei ole kasutatud arreteeritute laagrijärgsetel asumisaastatel tehtud pilte.

Vangifotosid on KGB-toimikuis ilmselt kümnetest tuhandetest eestlastest. Ent kaugeltki mitte kõigist arreteerituist. Hoopiski ei ole teada fotosid piinamistest, näljast või põgenemisel hukkunute laipadest. Eestis pole teada ainsatki fotot 1940.-te aastate laagriolmest, väga vähe on pildistatud töötsoonides. K. Neitsovi foto metsaveost vangilaagris 1953. aastal on praegu teadaolevaist varaseim laagrifoto üldse (kui vangifotod kõrvale jätta). Kogu laagrites toimuv oli nõnda salastatud, et pildistamine sai võimalikuks alles pärast Stalini surma alanud GULAG-i muutumise aegu.

Kindlasti on endiste poliitvangide, nende laste ja lastelaste valduses veel palju minevikku dokumenteerivaid ainulaadseid fotosid. Loodetavasti jõuab neid arreteerituteraamatu järgmiste köidete koostajate kätte.

Nagu dokumendid, nõnda ootavad ka vangi- ja laagrifotod veel omaette väljaannet.

 

Eesti riigimehe ja Eesti Panga ekspresidendi Jüri Jaaksoni vangifoto on tema toimikus Erinõupidamise otsuse – maha lasta - taustal

Eesti Riigiarhiivi Filiaal


Aili Jürgensoni, Tallinna püstitatud puust punamonumendi ühe hävitaja vangifoto. Vastupanuvõitleja oli tollal 15-aastane õpilane

1946, ERAF


Norilsk, Spasski

Vaade vangidelinnale Norilskile üle laagriaia Šmidt’i mäe nõlvalt 1956. aastal

Lembit Kadalipp’u foto

 


Spasski sunnitöölaager 1950.-te aastate teisel poolel

Rein Põlluste kogust

Vorkuta, Nizva

Sunnitööline Vorkuta söekaevanduses

Teabelehe "Memento" kogust


Poliitvangid metsaveol Uraalis Nizva vangilaagris 1953. aastal

Kerl Neitsovi kogust


Karaganda

Naiskaevurid Karagandas 1950.-tel aastatel.

Eesti Riikliku Ajaloomuuseumi kogust


Ivdel, Kargopol

Eesti poliitvange Ivdeli vangilaagris Uraalis 14. augustil 1954. aastal

Teabelehe "Memento" kogust


Naisvange Kargopoli laagris 1955. aastal

K. Neitsovi kogust


Mordva, Vorkuta

Mordva vangilaager 385/19 1960. aastal

K. Neitsovi kogust


Vorkuta vangide viimne puhkepaik

Endel Ritsu kogust


Mälestusmärk Vorkuta vangide ülestõusus 1953. aastal hukkunud eestlastele. Selle valmistasid ja püstitasid laagri- ja endised vangid 1956. aastal

Teabelehe "Memento" kogust.