Fotod teistest kogudest - 3. lehekülg

Saada link Prindi PDF
Artikli sisukord
Fotod teistest kogudest
2. lehekülg
3. lehekülg
4. lehekülg
5. lehekülg
6. lehekülg
7. lehekülg
Kõik leheküljed

 


Augustis 1956 Rakveres. Kuigi vahepeal kaotanud mitu kodu, oli pere jälle kokku saanud. Isa oli ellu jäänud Norilskis, poeg Enn (seisab paremal) tagasi jõudnud Inta, Ülo Arhangelski oblasti vangilaagritest.

E. ja Ü. Ojatalu osutasid õpilaseas okupatsioonivõimule vastupanu noorteorganisatsiooni liikmetena.

Fotod Ülo Ojatalu erakogust.


Naiskodukaitse Saare ringkonna jaoskondade esinaiste kursused Kuressaares detsembris 1929.

Esireas: Saare maleva pealik kapten R. Lints ja ringkonna esinaine M. Bondart?uk.

Kolonelleitnant Rudolf Lints hukati 24.04.1942 Sverdlovski oblasti vangilaagris.

A/S “Savi” kaasomanik, Vabadusristi kavaler Heinrich Luberg, tema abikaasa Ella-Rosalie Luberg ning tütred Tiia (s. 15.12.36) ja Ivi (s. 04.11.33) Tallinnas 1939. aastal.

H. Luberg oli kaitseliitlane, arr. 14.06.1941, mõisteti süüdi Sverdlovski oblastis 29.12.41 erinõupidamise poolt §58–13 alusel, mis tähendab aktiivseid tegusid või aktiivset võitlust töölisklassi ja revolutsioonilise liikumise vastu (näiteks osalemine Vabadussõjas, poliitilistes ja sõjaväestatud organisatsioonides Eesti Vabariigis jne.). See § võimaldas karistuse 3 aastast vangilaagris kuni mahalaskmiseni. H. Luberg suri 1943 Tavda vangilaagris. Abikaasa koos alaealiste tütardega küüditati 1941 Kirovi obl., kus peeti kinni ligi 15 aastat. Kolme venna ja teiste A/S “Savi” töötas 120-150 inimest. Aktsionärist vend Karl Luberg suri 1945 Norilski vangilaagris ja vend Kristjan Luberg (surmaotsus 1942) Vjatka vangilaagris.

Fotod tütre Tiia Nurmise erakogust.


Juhan Indreku, ka Heinrichi p. Toomsar (paremal) abikaasa Ekaterina ja poja Endliga (s. 1922).

J. Toomsar s. 15.09.1893 Pärnumaal, kõrgharidus, EV Kaitsevägede staabi II jaoskonna ülem, kolonelleitnant, arr. 18.09.40, trib. 23.04.40 §58–4, 58–11, 58–13, surmaotsus. Süüdistati luuretegevuses NL vastu. Abikaasa pojaga küüditati 1941 Kirovi obl. Foto Aino Villemsoo erakogust.


Novembris 1944 arreteerisid kommunistid 31-aastase perekonnapea Paul-Ludvig Raude. Erinõupidamine määras temale 10 aastat vangilaagrit ja lisaks eriasumise koos kogu vara konfiskeerimisega. Rahule ei jäetud ka abikaasat 2-aastase tütre ja 3-aastase pojaga – küüditati Siberisse 25.04.1949.

Vt. täiendavalt Raude P.–L. lk. 409. Foto poja Kuno Raude erakogust.


Tüüpiline kümneid tuhandeid kordi variatsioonidena esinev kommunistide genotsiidikuritegu Eestis.

Nende laste isa Magnus (1895–1943) arr. 1941, süüdistatuna EV kodaniku igapäevaste kohustuste täitmises, suri või tapeti Venemaa vangilaagris paar aastat pärast arreteerimist. Kooliõpetajast abikaasa Kersti (1900–1954) küüditati 1941 Siberisse metsatööle koos alaealiste lastega (fotol vasakult) Erika (1934), Inga (1931), Mati (1938), Leo (1930) ja Felix (1929-1945). Eestisse saadi tagasi vaid tänu Stalini surmale (1953) kuni 15 aastat hiljem, kusjuures 43% perest surid Siberis. Ellujäänud lapsi ootas Eestis majanduslik nullseis, mitme astme okupatsioonivõimude seadustatud ulatuslikud diskrimineerimised kuni 1991 ja edaspidi omandireformiga mõnitamine. Foto Erika Palmipuu erakogust, Kuressaares 1940.


Kuressaare jaoskonna politseiametnikud 14. juunil 1927. Vähemalt pooled nendest on kommunistide poolt arreteeritud, hukatud ja nende perekonnad küüditatud:


Nikolai Kokk, Aleksander Väli, Mihail Tammeaid, Johan Kunstmann, Nikolai Kitt, Jüri Õnnis, jt. saatus oli analoogiline eelmise foto aluses vaikeis kirjeldatuga

EV major Aarne Norralt’i lõplik süüdistus:

Olles kodanluse poolehoidja ja kompartei vastane, vaenulikult häälestatud, võttis osa sõjast NL vastu valgetes Eesti väeosades (Vabadussõjas) … olles Tartu komandandi adjutant juhtis … Nõukogude korra loomisse Eestis ja Punaarmeesse suhtus eitavalt … oli kolhoosikorra vastane. Taimõri kohtu 29.11.1941 otsus: kõrgeim karistusmäär – mahalaskmine. EV major Aarne Norralti vangifoto on üleminekuks järgmistesse alapeatükkidesse. Vt. täiendavalt Norralt, A. lk. 319. Fotod poja Harik Norralti erakogust.

EV Valitsuse koosseis (16.12.1924 loodud Jüri Jaaksoni kabinet)

Vasakpoolne laud vasakult: R. Gabrel, A. Kerem, H. B. Rahamägi, J. Soots, K. Einbund (Eenpalu); parempoolne laud vasakult: A. Oinas, K. Ast, K. Virma, Chr. Kaarna, L. Sepp, A. Birk; laua otsas J. Jaakson, tema vastas riigisekretär K. Terras